השכרת עמוד תאורה לד

עמוד הכולל זוג פרוג’קטורים 50W לד.
הפרוג’קטורים מפיקים אור שטיפה נרחב וחזק.
הפרוג’קטורים מאפשרים גישה נוחה ונראות טובה לכל תנאי שטח.
מומלץ עמוד תאורה אחד לכל 50 איש באירוע.

עמוד הכולל זוג פרוג’קטורים 50W לד.
הפרוג’קטורים מפיקים אור שטיפה נרחב וחזק.
הפרוג’קטורים מאפשרים גישה נוחה ונראות טובה לכל תנאי שטח.
מומלץ עמוד תאורה אחד לכל 50 איש באירוע.

$10.00

עמוד הכולל זוג פרוג’קטורים 50W לד.
הפרוג’קטורים מפיקים אור שטיפה נרחב וחזק.
הפרוג’קטורים מאפשרים גישה נוחה ונראות טובה לכל תנאי שטח.
מומלץ עמוד תאורה אחד לכל 50 איש באירוע.